11/04/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc nhập giai vũ
賦得入階雨

Tác giả: Tiêu Cương - 蕭綱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2010 19:46

 

Nguyên tác

細雨階前入,
灑砌復沾帷。
漬花枝覺重,
濕烏羽飛遲。
償令斜日照,
併欲似遊絲。

Phiên âm

Tế vũ giai tiền nhập,
Sái thế phục triêm duy.
Tý hoa chi giác trọng,
Thấp ô vũ phi trì.
Thường linh tà nhật chiếu,
Tính dục tự du ty.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Mưa bụi vào thềm trước
Ướt thềm lại ướt màn
Ngắm hoa cành thấy nặng
Chim ướt cánh chậm thêm
Nếu có tà dương chiếu
Trông như tơ trời mềm
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Cương » Phú đắc nhập giai vũ