21/05/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bâng khuâng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:05

 

Chồng em khắt khe
Không cho em về

Nhớ mẹ quê xa
Xanh xao vườn cải
Nhớ anh thôn hoa
Vất vương nắng tái

Nghĩ ai còn chờ
Lòng sao ái ngại

Vin chùm hoa dại
Chiều nay bâng khuâng

Mình gái có chồng!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Bâng khuâng