10/06/2023 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàm nữ
蠶女

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 21:15

 

Nguyên tác

養蠶先養桑,
蠶老人亦衰。
苟無園中葉,
安得機上絲。
妾家非豪門,
官賦日相追。
鳴梭夜達曉,
猶恐不及時。
但憂蠶與桑,
敢問結髮期。
東鄰女新嫁,
照鏡弄蛾眉。

Phiên âm

Dưỡng tàm tiên dưỡng tang,
Tàm lão nhân diệc suy.
Cẩu vô viên trung diệp,
An đắc cơ thượng ty.
Thiếp gia phi hào môn,
Quan phú nhật tương truy.
Minh toa dạ đạt hiểu,
Do khủng bất cập thì.
Đãn ưu tàm dữ tang,
Cảm vấn kết phát kỳ.
Đông lân nữ tân giá,
Chiếu kính lộng nga my.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nuôi tằm phải trồng dâu
Tằm già người mòn mỏi
Nếu không lá trong vườn
Không tơ trên khung cửi
Nhà thiếp chẳng quyền môn
Đeo đuổi thuế quan phủ
Thoi dệt kêu suốt đêm
Vẫn sợ không nạp đủ
Lo cả tằm lẫn dâu
Lãng quên thời kết tóc
Gái mới cưới đằng đông
Soi gương ngắm mày ngọc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Tàm nữ