29/01/2022 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn du Pha Tiên đình

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 19:27

 

Phiên âm

Diễm đàm nhâm tuất dạ du khách,
Hỉ đổ Hoàng Cương[1] cố tích đình.
Minh nguyệt thanh phong tàng tạo hoá,
Biên chu đẩu tửu ức phương hinh.
Thiên thu đạo mạo hàn sơn bích,
Nhị phú di văn hoạ các bình.
Điểm kiểm đương niên đề phẩm xứ,
Yên ba nhất sắc hồn thanh minh.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chuyện năm Nhâm Tuất những mê say,
Dấu cũ Hoàng Cương mới thấy nay.
Gió mát, trăng trong dành mãi đó,
Thuyền lan, rượu quế ngỡ còn đây.
Bóng ai như tạc sườn non nọ,
Lời phú còn in bức hoạ này.
Tìm lại chốn xưa ngày phẩm vịnh,
Một màu khói sóng lẫn trời mây.
Pha Tiên: ông tiên Tô Đông Pha.

[1] Huyện thuộc Hoàng Châu, có sông Xích Bích. Tại đây Tô Đông Pha đã du ngoạn và viết hai bài phú về sông Xích Bích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Vãn du Pha Tiên đình