29/09/2020 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi làm thợ nơi nao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 20:04

 

Anh đi làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục gánh bào đi đưa.
Trời nắng cho chí trời mưa,
Để em cởi áo che cưa cho chàng.
Khảo dị:
Anh đi làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục gánh bào đi theo.
Hỡi anh làm thợ nơi nao,
Để em gánh đục, gánh bào đi theo.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi làm thợ nơi nao