22/10/2021 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt ca

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 11:04

 

Khẳng khái, khiêm - cung, khí ngạo cuồng
Vui vầy hội hợp - ngược: cười buông
Vì Yên: Thái tử Đan nên Tích (1)
Đáp nghĩa: Kinh Kha “Khánh” lập Tuồng (2)
Tráng sĩ lên xe hô trước thẳng
Quần hùng gạt lệ chúc tròn vuông
Đàn Li, giọng hát trầm theo gió (3)
Tống biệt bên sông Dịch dấy luồng
23/01/2007

1. Thái tử Đan con Yên vương Hỉ. Sách Yên Đan tử chép: Thái tử Đan làm con tin bên Tần muốn xin về. Tần vương nói: “Làm cho quạ bạc đầu, ngựa mọc sừng thì cho về”. Đan ngửa mặt lên trời than thở tức thời xảy ra hiện tượng quạ bạc đầu, ngựa mọc sừng và Tần vương phải để cho Đan đi.
2. Tổ tiên Kinh Kha là người Tề họ Khánh nên còn được gọi là Khánh khanh. Khanh cũng tương tự như Ngài ở Việt Nam.
3. Tiếng đàn của Cao Tiệm Li, Kinh Kha hát rằng: “Gió vi vút chừ sông Dịch lạnh tê, Tráng sĩ một đi chừ không trở về!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Tống biệt ca