22/05/2022 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi phần 1
東門之枌 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:28

 

Nguyên tác

東門之枌,
宛丘之栩。
子仲之子,
婆娑其下。

Phiên âm

Đông môn chi văn (phần).
Uyển khâu chi hử.
Tử Trọng chi tử,
Bà thoa kỳ hụ (hạ).

Dịch nghĩa

Dưới bóng cây phần cửa đông,
Và dưới bóng cây hử chỗ cái gò bốn bên cao giữa thấp.
Con gái quan đại phu Tử Trọng,
Múa hát vui chơi ở dưới ấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chỗ cây phần ở cửa đông,
Dưới tàng cây hử ở vùng Uyển Khâu.
Con quan Tử Trọng đại phu,
Chỉ lo múa hát, cùng nhau vui đùa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phần (đọc văn): cây bạch du, đầu tiên thì ra lá, rồi sau ra trái, da cây màu trắng.
Tử Trọng chi tử: ở đây chỉ con gái của quan đại phu Tử Trọng.
bà thoa: dáng múa hát.

Ở đây trai gái tụ hội lại ca múa phô bày việc ấy ra để vui với nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi phần 1