09/08/2020 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu vực 2
九罭2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 21:04

 

Nguyên tác

鴻飛遵渚、
公歸無所、
於女信處。

Phiên âm

Hồng phi tuân chữ,
Công quy vô sở?
Ư nhữ tín xử.

Dịch nghĩa

Chim hồng bay noi theo cồn nhỏ.
Chu công trở về, há lại không có chốn nơi hay sao?
Nay ngài còn ở đây, chỉ là ở thêm một đêm nữa với mầy mà thôi vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim hồng bay noi theo cồn nhỏ.
Công về há chẳng có chốn nơi?
Ở thêm đêm với mầy thôi.
Chú giải của Chu Hy

Chương nầy thuộc hứng.

Tuân, noi theo.
Chử, cái cồn nhỏ.
Nhữ, mầy, người phía đông gọi mầy tao với nhau.
Tín, trú ngụ thêm một đem nữa.

Người ở phía đông nghe Thành vương sắp rước Chu công, lại bảo nhau rằng: Chim hồng bay thì noi theo cồn nhỏ. Chu công trở về há lại không có chốn nơi hay sao? Nay ngài chỉ ở thêm một tối nữa với chúng mầy mà thôi vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cửu vực 2