17/10/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận Hoá thành tức sự
順化城即事

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 21/05/2010 08:26

 

Nguyên tác

舟楫東西往復回,
虹橋橫處水門開。
雲連山色天邊去,
風捲濤聲海上來。
晚市綺羅人會合,
夜船絲竹月徘徊。
歌兒不管江南怨,
時有橫吹唱落梅。

Phiên âm

Chu trấp đông tây vãng phục hồi,
Hồng kiều[1] hoành xứ thuỷ môn khai.
Vân liên san sắc thiên biên khứ,
Phong quyển đào thanh hải thượng lai.
Vãn thị ỷ la nhân hội hiệp,
Dạ thuyền ti trúc nguyệt bồi hồi.
Ca nhi bất quản Giang Nam oán,
Thì hữu hoành xuy xướng “Lạc mai”.[2]

Dịch nghĩa

Thuyền đông tây tấp nập lớp tới, lớp lui,
Cầu mống bắc ngang cửa sông rộng mở.
Mây liền sắc núi tăm tắp chạy thấu chân trời,
Gió quyện tiếng sóng từ biển khơi đưa đến.
Chợ chiều nhóm họp, người mặc là lụa,
Thuyền đêm tiếng trúc tơ làm bồi hồi bóng trăng.
Bọn nhi ca chẳng quản lòng oán hận đất Giang Nam,
Cầm ngang ống sáo thổi khúc Lạc mai.

Bản dịch của Quách Tấn

Ghe thuyền qua lại sớm liền trưa,
Cầu mống giăng ngang nước khỏa bờ.
Mây lẫn bóng non trời rộng mở,
Gió dồn tiếng sóng biển xa đưa.
Chợ chiều tấp nập thân là lụa,
Nốt nguyệt bồi hồi nhịp trúc tơ.
Ca nữ quản bao dòng huyết hận,
Địch dài trồi khúc Lạc Mai xưa.
Thuận Hoá: tức Thừa Thiên hiện nay. Qua bài thơ thấy, thời Lê Thánh Tông, Thuận Hoá đã trở thành nơi đô hội, phồn hoa; sông Hương đã có cầu và ca nữ dong thuyền chơi đêm.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 156
[1] Cầu cong hình mống (cầu vồng).
[2] Giang Nam oán, khúc Lạc mai hoa: ý chê trách bọn vong quốc chỉ hưởng thú trước mắt, không biết đến nước non.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thuận Hoá thành tức sự