30/10/2020 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ngô Châu thành

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 16/04/2017 21:16

 

Phiên âm

Tảo phát Đằng Giang mộ thiệp Ngô
Ngô Châu kim ức cổ Kinh Châu
Vũ dư hoàng trưởng Hàn Sơn quất
Lam xích đan phì Ngọc Động châu
Dương tỉnh đối nhân hoa dục ngữ
Nguyệt Đình đăng khách tứ thiên thu
Mãn thành nha phủ đôi kim cẩm
Lục dã dân cao khủng vị khô

Dịch nghĩa

Sáng xuất phát từ Đằng Giang chiều đã đến đất Ngô
Ngô Châu ngày nay có lẽ là Kinh Châu xưa
Sau khi mưa tạnh quất núi Hàn Sơn chín vàng rực
Khí núi dày đặc son đất Ngọc Động càng thắm đỏ
Trên đường dương liễu hoa như muốn trò chuyện với người
Du khách lên Nguyệt Đình cảm hứng đã hướng về mùa thu
Khắp chốn phủ nha chất đống vàng bạc gấm vóc
Chỉ e mồ hôi của người dân còn chưa khô trên cánh đồng xanh

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đằng Giang sáng, đất Ngô chiều
Ngô Châu nay hẳn Kinh triều ngày xưa
Hàn Sơn quất chín, tạnh mưa
Đỏ son Ngọc Động khí tua mịt mù
Liễu, hoa như muốn chuyện trò
Nguyệt Đình du khách cảm thu lá vàng
Bạc vàng nha phủ đầy tràn
Mồ hôi ướt đẫm đồng làng xóm quê
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Ngô Châu thành