08/08/2020 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà già khéo ướp lại tơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 11:02

 

Gà già khéo ướp lại tơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Còn có các câu:
Cau già khéo bổ thì ngon,
Nạ dòng trang điểm lại giòn hơn xưa.
Bầu già thì mướp cũng sơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gà già khéo ướp lại tơ