30/06/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngạc quán thư hoài
鄂館書懷

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2017 05:36

 

Nguyên tác

蕭然孤館起凄風,
半壁青燈照病容。
滴碎秋心窗外雨,
敲殘曉夢枕邊鐘。
衡陽雁斷三千路,
巫峽猿啼十二峰。
不盡關山回首處,
暮雲疊疊水重重。

Phiên âm

Tiêu nhiên cô quán khởi thê phong
Bán bích thanh đăng chiếu bệnh dung
Trích toái thu tâm song ngoại vũ
Xao tàn hiểu mộng chẩm biên chung
Hành Dương nhạn đoạn tam thiên lộ
Vu Giáp viên đề thập nhị phong
Bất tận quan san hồi thủ xứ
Mộ vân điệp điệp thuỷ trùng trùng

Bản dịch của Trần Quang Đức

Trời nổi heo may quán xác xơ
Đèn soi nửa vách, vẻ bơ phờ
Tan hoang mộng sớm, chuông rền gối
Tàn tạ lòng thu, cửa rỏ mưa
Nhạn khuất Hành Dương, đường dặc dặc
Vượn gào Vu Hiệp, núi lô nhô
Quan sơn tít tắp khi nhìn lại
Mây nước chiều buông lớp lớp mờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Ngạc quán thư hoài