07/12/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mị
不寐

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:27

 

Nguyên tác

對景悠悠髮己皤,
外來情事等流波。
多思擬覔忘憂艸,
少眊愁看夜合花。
獨坐沉吟還剪爥,
深更解悶又烹茶。
會知動止谁能料,
歎息人生自蟻磨。

Phiên âm

Đối cảnh du du phát dĩ bà,
Ngoại lai tình sự đẳng lưu ba.
Đa tư nghĩ mịch vong ưu thảo,
Thiểu mạo sầu khan dạ hợp hoa.
Độc toạ trầm ngâm hoàn tiễn chúc,
Thâm canh giải muộn hựu phanh trà.
Hội tri động chỉ thuỳ năng liệu,
Thán tức nhân sinh tự nghĩ ma.

Dịch nghĩa

Ngắm cảnh bùi ngùi, tóc đã bạc
Tất cả sự tình bên ngoài đến đều như sóng trôi
Nhiều suy nghĩ cần tìm loài cỏ vong ưu
Hơi loà, buồn ngắm hoa dạ hợp
Một mình ngồi trầm ngâm, lại cắt bấc đèn
Canh khuya giải nỗi buồn, lại chế trà
Mới biết làm hay nghỉ có ai liệu được
Thở than rằng đời cũng như kiến bò

Bản dịch của Hạ Thái

Thấm thoắt thoi đưa tóc bạc rồi
Cuộc trần thay sắc tháng ngày trôi
Tình sâu nhớ cỏ mong đồng nội
Mắt yếu thương hoa ngóng ngõ ngoài
Khơi ngọn đuốc tàn hồn vắng lặng
Nhấp ly trà nhạt trí sầu nguôi
Còn ai toan tính ngày sau nữa
Ta thán kiến bò cũng vậy thôi
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Bất mị