05/07/2020 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh gặp em đây là việc trời đề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:25

 

Anh gặp em đây là việc trời đề,
Bình minh chí tối không hề chộ[1] ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thấy, gặp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh gặp em đây là việc trời đề