09/07/2020 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập
郡齋雨中與諸文士燕集

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 21:17

 

Nguyên tác

兵衛森畫戟,
宴寢凝清香。
海上風雨至,
逍遙池閣涼。
煩痾近消散,
嘉賓復滿堂。
自慚居處崇,
未睹斯民康。
理會是非遣,
性達形跡忘。
鮮肥屬時禁,
蔬果幸見嘗。
俯飲一杯酒,
仰聆金玉章。
神歡體自輕,
意欲淩風翔。
吳中盛文史,
群彥今汪洋。
方知大蕃地,
豈曰財賦強。

Phiên âm

Binh vệ sâm hoạ kích,
Yến tẩm ngưng thanh hương.
Hải thượng phong vũ chí,
Tiêu dao trì các lương.
Phiền kha cận tiêu tán,
Gia tân phục mãn đường.
Tự tàm cư xứ sùng,
Vị đổ tư dân khang.
Lý hội thị phi khiển,
Tính đạt hình tích vong.
Tiên phì thuộc thì cấm,
Sơ quả hạnh kiến thường.
Phủ ẩm nhất bôi tửu,
Ngưỡng linh kim ngọc chương.
Thần hoan thể tự khinh,
Ý dục lăng phong tường.
Ngô trung thịnh văn sử,
Quần ngạn kim uông dương.
Phương tri đại phồn địa,
Khởi viết tài phú cường.

Dịch nghĩa

Lính hầu được trang bị nhiều giáo đẹp,
Phòng ăn ngát hương thơm.
Mưa gió lan từ phía biển,
Làm gác trên ao mát mẻ.
Bệnh trong người gần khỏi,
Khách quý lại đến đầy nhà.
Tự thẹn ở vị trí cao,
Mà chưa chăm sóc tốt cho dân.
Nhưng đã hiểu lẽ phải trái,
Để được lòng dân phải biết quên hình tích mình.
Hiện nay đang phải kiêng tươi sống và mỡ màng,
Chỉ được ăn rau và hoa quả.
Cúi xuống uống một chén rượu,
Ngửng lên lắng nghe các bài thơ vàng ngọc.
Tinh thần vui tươi làm thân thể nhẹ nhàng,
Ý như muốn bay lượn trong gió.
Đất Ngô đã có tiếng trong văn học sử,
Người đương thời thi văn rất sâu rộng.
Mới biết ở vùng đất bao la này,
Há chẳng có thể nói sản vật và văn chương đang phát đạt.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trướng bày đầy hoạ kích
Phòng yến hương ngạt ngào
Gió mưa từ biển tới
Thong dong, gác trên ao
Phiền muộn dường tan biến
Khách đến càng xôn xao
Thẹn mình vốn chức cao
Dân tình còn túng đói
Lẽ đời, phân phải trái
Phẩm chất quên hình hài
Chất béo ngon ngại đụng
Rau quả ăn thường ngày
Cúi uống một chén rượu
Ngửa mặt, bình văn hay
Thần thái vui thì khoẻ
Gió mạnh muốn cùng bay
Văn sử đất này thịnh
Tài trí càng cao vời
Đã thấy vùng đất rộng
Văn vật, của cải đầy
Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập