06/12/2021 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Bối Thao
哭貝韜

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 17:58

 

Nguyên tác

交朋來哭我來歌,
喜傍山家葬荔蘿。
四海十年人殺盡,
似君埋少不埋多。

Phiên âm

Giao bằng lai khốc, ngã lai ca,
Hỉ bạng sơn gia táng lệ la.
Tứ hải thập niên nhân sát tận[1],
Tự quân mai thiểu bất mai đa.

Dịch nghĩa

Các bạn khác tới khóc xã giao, còn tôi tới hát mừng,
Ông được chôn gần nhà trên núi, lại giữa đám cỏ thơm.
Mười năm, khắp nơi người chết không kể xiết,
Ông được chôn cất riêng, không bị vùi tập thể.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn xã giao khóc ròng, ta hát
Mừng cho ông chôn cất gần nhà
Mười năm người chết can qua
Mình ông một mộ, người ta bị vùi
Bối Thao thân thế không rõ, có lẽ chỉ là người bạn đương thời với tác giả.

[1] Chỉ cuộc nổi loạn của Hoàng Sào kéo dài khoảng từ năm 874 (tác giả 28 tuổi) đến năm 884. Quân lực của Hoàng Sào mạnh đến nỗi chiếm được kinh đô Trường An tới 4 năm mới bị đẩy lui. Do đó số người chết trong các cuộc giao tranh nhiều không kể xiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Khốc Bối Thao