04/10/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài thượng, đắc lương tự
臺上,得涼字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2010 02:33

 

Nguyên tác

改席臺能迥,
留門月復光。
雲行遺暑溼,
山谷進風涼。
老去一杯足,
誰憐屢舞長。
何須把官燭,
似惱鬢毛蒼。

Phiên âm

Cải tịch đài năng quýnh,
Lưu môn nguyệt phục quang.
Vân hành di thử thấp,
Sơn cốc tiến phong lương.
Lão khứ nhất bôi túc,
Thuỳ liên lũ vũ trường.
Hà tu bả quan chúc[1],
Tự não mấn mao thương.

Dịch nghĩa

Đổi chỗ ngồi thì đài lại hiện ra vẻ khác hẳn,
Cứ dựa cửa, mặt trăng lại sáng ngời.
Mây trôi, để lại hơi ẩm thấp,
Hang núi lùa luồng gió mát tới.
Già rồi, chỉ một chén rượu là đủ,
Ai ưa gì cái cảnh múa tít mù kia.
Việc chi mà phải mang đuốc quan tới soi,
Giống như làm râu tóc thêm buồn thôi.

Bản dịch của Phan Ngọc

Vác chiếu lên đài rộng
Trước cửa ánh trăng tràn
Thấp đến, mây đưa nóng
Thung lũng xui gió hàn
Già rồi say một chén
Ai thương kẻ múa tài?
Đuốc sáng cần gì đến?
Buồn tóc bạc mà thôi
(Năm 763)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Nến, đuốc cấp để quan lại dùng trong việc công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đài thượng, đắc lương tự