08/07/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn cư đề thuỷ mặc trướng tử tiểu cảnh
閒居題水墨幛子小景

Tác giả: Phạm Tông Mại - 范宗邁

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 07:42

 

Nguyên tác

紅樹一溪流水,
青山千里斜陽。
欲喚扁舟歸去,
此生未卜行藏。

Phiên âm

Hồng thụ nhất khê lưu thuỷ,
Thanh sơn thiên lý tà dương.
Dục hoán biển chu quy khứ,
Thử sinh vị bốc hành tàng.

Dịch nghĩa

Cây đỏ bên một giòng suối nước chảy,
Núi xanh trong nghìn dặm bóng chiều.
Muốn gọi chiếc thuyền để về,
Cuộc đời này chưa bói được lẽ “hành tàng”.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Lá úa, rạt rào suối chảy,
Non xanh, nghìn dặm bóng tà.
Quê cũ, buồm căng muốn trẩy
Ở, đi! Ơi hỡi lòng ta!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tông Mại » Nhàn cư đề thuỷ mặc trướng tử tiểu cảnh