21/05/2022 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đây những anh hùng
These Heroics

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/08/2021 07:49

 

Nguyên tác

If I had a shining head
and people turned to stare at me
in the streetcars;
and I could stretch my body
through the bright water
and keep abreast of fish and water snakes;
if I could ruin my feathers
in flight before the sun;
do you think that I would remain in this room,
reciting poems to you,
and making outrageous dreams
with the smallest movements of your mouth?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu đầu anh sáng lung linh
người ta ai cũng quay nhìn lại anh
nơi xe đậu giữa thị thành;
và anh có thể giãn căng thân mình
xuyên qua làn nước trong xanh
đuổi theo rắn nước, cá loanh quanh đầy;
nếu anh làm hỏng lông này
khi bay trong chuyến trước ngày mới sang;
phòng này anh ở lại chăng,
đọc cho em lắng những trang thơ này,
đưa em vào mộng liêu trai
miệng em khẽ động môi hoài phải không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Đây những anh hùng