29/10/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự (Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường)
即事(暮春三月巫峽長)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2010 19:36

 

Nguyên tác

暮春三月巫峽長,
皛皛行雲浮日光。
雷聲忽送千峰雨,
花氣渾如百和香。
黃鶯過水翻迴去,
燕子銜泥濕不妨。
飛閣卷簾圖畫裏,
虛無只少對瀟湘。

Phiên âm

Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường,
Hịch hịch hành vân phù nhật quang.
Lôi thanh hốt tống thiên phong vũ,
Hoa khí hỗn như bách hoà hương.
Hoàng oanh quá thuỷ phiên hồi khứ,
Yến tử hàm nê thấp bất phương.
Phi các quyển liêm đồ hoạ lý,
Hư vô chỉ thiểu đối Tiêu Tương.

Dịch nghĩa

Cuối xuân, tháng ba, ngày dài nơi Vu Giáp,
Mây bay lững thững, mặt trời trôi nổi soi sáng.
Tiếng sấm bỗng đưa mưa tới ngàn đỉnh núi,
Hương hoa như đã được kết hợp từ trăm loài.
Chim hoàng anh bay qua mặt nước rồi lại bay lên,
Chim yến xông vào bùn mà không bị ướt.
Trên gác, cuốn cao rèm trông cảnh như bức vẽ,
Trong đó chỉ thấy thiếu cảnh Tiêu Tương thôi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháng ba xuân muộn kẽm Vu dài
Nắng rọi mây bay sáng sáng ngời
Mưa sấm chợt đưa tràn các núi
Hương hoa thoáng ngát đủ trăm mùi
Cõng bùn, chiếc én không nề ướt
Rỡn nước, đôi oanh mãi lượn chơi
Chỉ thiếu Tiêu Tương bày trước mặt
Cuốn mành đã sẵn bức tranh trời
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tức sự (Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường)