24/10/2020 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Phó Dữ Lệ sứ An Nam hoàn
贈傅與礪使安南還

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 16:10

 

Nguyên tác

竹裏鶯啼嶺嘯猿,
安南使者下龍舡。
詔頒鳶趾傾心拜,
詩致雞林好事傳。
絳節司存新雨露,
青春來往倦風煙。
江頭客發垂垂白,
猶見南來陸賈年。

Phiên âm

Trúc lý oanh đề lĩnh khiếu viên,
An Nam sứ giả há long hang.
Chiếu ban Diên Chỉ[1] khuynh tâm bái,
Thi trí Kê Lâm[2] hảo sự truyền.
Giáng tiết ty tồn tân vũ lộ,
Thanh xuân lai vãng quyện phong yên.
Giang đầu khách phát thuỳ thuỳ bạch,
Do kiến nam lai Lục Giả niên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Núi hú đười ươi, trúc gọi quyên,
An Nam sứ giả xuống long thuyền.
Chiếu ban Diên Chỉ vui lòng đón,
Thơ đến Kê Lâm dội tiếng truyền.
Tiết ngọc giữ gìn thêm vũ lộ,
Tuổi xanh qua lại mỗi phong yên.
Đầu sông mái tóc phơ phơ trắng,
Lục Giả còn ghi buổi sứ biên.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Chu Diên và Giao Chỉ.
[2] Tức nước Tân La. Năm Thoát Giải (niên hiệu của vua nước Tân La) thứ 9 (tức năm Vĩnh Bình thứ 8 đời vua Hán Minh Đế, C.N. 65), rừng thuỷ lâm ở phía tây thành kinh đô Từ La Phạt có kê quái (con gà thành quái), bèn đổi tên là Kê Lâm, nhân dùng làm quốc hiệu. Đời sau gọi nước Triều Tiên là Kê Lâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Tặng Phó Dữ Lệ sứ An Nam hoàn