09/12/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa lê rơi trong mưa
이화우

Tác giả: Kye Rang - 계랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2012 22:23

 

Nguyên tác

이화우梨花雨 흩뿌릴 제 울며 잡고 이별한 임.
추풍낙엽에 저도 날 생각는가?
천리에 외로운 꿈만 오락가락 하노매.

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Chia tay chàng, hoa lê rơi trong mưa, lệ tuôn khoé mắt
Chàng có nhớ đến em khi nhìn lá thu rơi?
Nơi đây xa ngàn dặm. em chỉ còn giấc mộng cô đơn
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kye Rang » Hoa lê rơi trong mưa