18/04/2024 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Mộ xuân ức nhân
點絳唇-暮春憶人

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 09:30

 

Nguyên tác

別後永懷,
紫紅冷落春將暮。
依希如故,
今與誰分手。

萍水三年,
分袂成千古。
姻緣誤。
紅塵黄土,
念念花容苦。

Phiên âm

Biệt hậu vĩnh hoài,
Tử hồng linh lạc xuân tương mộ.
Y hy như cố,
Kim dữ thuỳ phân thủ.

Bình thuỷ tam niên,
Phân duệ thành thiên cổ.
Nhân duyên ngộ.
Hồng trần hoàng thổ,
Niệm niệm hoa dung khổ.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhớ mãi biệt ly,
Tía hồng thưa thớt xuân tàn úa.
Cảnh vẫn như xưa,
Biết cùng ai từ giã.

Bèo nước ba năm,
Dứt áo thành thiên cổ.
Nhân duyên lỡ.
Bụi hồng đất đỏ,
Xót mặt hoa sầu khổ.
2-2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Điểm giáng thần - Mộ xuân ức nhân