16/06/2021 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân ngắm cây vườn cũ

Tác giả: Hoàng Tạo

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 17:41

 

Sương gió ngày đông đã trải qua,
Xuân về vườn lại tốt tươi hoa.
Ước gì người cũng như cây nhỉ,
Mỗi độ mừng xuân lại trẻ ra.
1970

Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Tạo » Ngày xuân ngắm cây vườn cũ