17/08/2020 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)
紅鸚鵡(商山路逢)

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 01:32

 

Nguyên tác

安南遠進紅鸚鵡,
色似桃花語似人。
文章辯慧皆如此,
籠檻何年出得身。

Phiên âm

An Nam[1] viễn tiến hồng anh vũ,
Sắc tự đào hoa ngữ tự nhân.
Văn chương biện tuệ giai như thử,
Lung hạm hà niên xuất đắc thân.

Dịch nghĩa

An Nam từ xa gửi biếu con vẹt hồng,
Mầu tựa hoa đào, tiếng tựa người.
Văn bài, cãi lý, suy nghĩ, đều như thế cả,
Lồng cũi, năm nào thoát được thân.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước Nam triều cống vẹt màu hồng,
Lông tợ hoa đào tiếng nói trong.
Lý luận nghĩ suy như đó vậy,
Bao giờ thân thoát sống ngoài lồng.
[1] Nước Nam ta lệ thuộc nước Tàu vào đời Nhà Đường và hàng năm phải triều cống. Năm 679, Đường Cao Tông đổi tên đất Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)