16/06/2024 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn tự quy tăng
鎮寺歸僧(I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2015 09:52

 

Nguyên tác

一簇名藍瑩玉冰,
斜陽影帶暮歸僧。
沿湖杖倒千尋碧,
向寺關通第幾層。
貝葉夜宣人入定,
松濤風響月初昇。
江湖城市無多遠,
僧與閒雲喜共朋。

Phiên âm

Nhất thốc danh lam oánh ngọc băng,
Tà dương ảnh đới mộ quy tăng.
Diên hồ trượng đảo thiên tầm bích,
Hướng tự quan thông đệ kỷ tằng.
Bối diệp dạ tuyên nhân nhập định,
Tùng đào phong hưởng nguyệt sơ thăng.
Giang hồ thành thị vô đa viễn,
Tăng dữ nhàn vân hỷ cộng bằng.

Dịch nghĩa

Một toà danh lam giữa lòng hồ như tâm băng, bầu ngọc,
Ánh tà dương dẫn nhà sư chiều tối trở về.
Chống gậy đi ven hồ giữa muôn tầm sóng biếc,
Hướng tới chùa đường lối cửa thông suốt mấy tầng.
Đêm tụng kinh lá bối người nhập định,
Tiếng gió cành tùng với sóng nước giữa lúc trăng mới lên.
Cảnh thành thị với cảnh sông hồ xa nhau chẳng mấy,
Chỉ có nhà sư với đám mây nhàn du vui vẻ cùng làm bạn.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Danh lam cổ sái giữa ngọc hồ,
Trong ánh tà dương bóng thầy tu.
Chống gậy ven hồ muôn tầm biếc,
Cửa chiền thông suốt mấy lần vô.
Tụng kinh lá bối đêm nhập định,
Cành tùng lay gió sóng trăng nhô.
Giang hồ thành thị xa nhau mấy,
Mây nhàn vui bạn với nhà sư.
Bài thơ này chép trong Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319, do Trần Duy Vôn, hiệu Nhàn Vân Đình 閒雲亭 soạn trước năm 1975, chép các bài thơ viết về Hà Nội từ đời Trần đến đời Nguyễn hiện còn được giữ lại trong Hoàng việt thi tuyển, Truyền kỳ lục, Thăng Long cổ tích khảo...).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trấn tự quy tăng