29/03/2023 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An tảo triều hồi
長安早朝回

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 08:20

 

Nguyên tác

銀爥朝天紫陌長,
禁城曙色正蒼蒼。
都人未識南來使,
笑指那翁老更彊。

Phiên âm

Ngân chúc triêu thiên tử mạch trường,
Vinh thành thự sắc chính thương thương.
Đô nhân vị thức Nam lai sứ,
Tiếu chỉ na ông lão cánh cường.

Dịch nghĩa

Trời buổi sớm đuốc bạc thắp dài lối đi vào cung,
Ánh sáng ban mai ở cấm thành đã rạng rỡ.
Người Thành Đô chưa biết sứ thần phương Nam tới,
Cười chỉ bảo ông này già nhưng khoẻ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đuốc bạc ban mai dọc tử thành,
Kinh đô buổi sớm sáng thanh thanh.
Mọi người chưa biết là Nam sứ,
Cười chỉ ông già dáng khoẻ nhanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Trường An tảo triều hồi