16/08/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một bài học kinh nghiệm

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 15/11/2019 10:52

 

Điện giật
đau đớn cùng cực.
Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Một bài học kinh nghiệm