28/11/2020 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về em ở hai nơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 15:04

 

Anh về em ở hai nơi
Cắn răng cách mặt cơ trời khó toan
Dầu lòng phân rẽ anh sẽ xuống thoàn
Thương ai rớt luỵ can tràng quặn đau
Nhìn nhau luỵ nhỏ thám bâu
Than trời trách đất cớ đâu phân lìa
Mình nói rằng vài bữa mình vìa[1]
Hay là mình muốn phân chia chữ tình
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về em ở hai nơi