23/11/2020 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang các ngoạ bệnh tẩu bút ký trình Thôi, Lô lưỡng thị ngự
江閣臥病走筆寄呈崔、盧兩侍禦

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 06:49

 

Nguyên tác

客子庖廚薄,
江樓枕席清。
衰年病只瘦,
長夏想為情。
滑憶雕胡飯,
香聞錦帶羹。
溜匙兼暖腹,
誰欲致杯罌。

Phiên âm

Khách tử bào trù bạc,
Giang lâu chẩm tịch thanh.
Suy niên bệnh chỉ sấu,
Trường hạ tưởng vi tình.
Hoạt ức điêu hồ phạn,
Hương văn cẩm đái canh.
Lưu thi kiêm noãn phúc,
Thuỳ dục trí bôi anh.

Dịch nghĩa

Bếp núc của người khách này đơn sơ lắm,
Lầu bên sông giường gối mỏng.
Tuổi già bệnh càng nặng,
Ngày hè dài mà nghĩ đến tình bạn.
Nhớ rất rõ cơm gạo ré,
Ngửi thấy mùi thơm canh kim châm.
Muỗng trơn thêm ấm bụng,
Có ai còn muốn bày chén bát làm gì.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lầu sông chăn gối đơn,
Thân khách bếp lạnh ngắt.
Hè nóng nghĩ đến tình,
Tuổi già bệnh càng ngặt.
Thơm nghe canh kim châm,
Nhớ mãi cơm gạo lật.
Muỗng trơn nên bụng no,
Ai muốn bày chén bát.
(Năm 769)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang các ngoạ bệnh tẩu bút ký trình Thôi, Lô lưỡng thị ngự