23/03/2023 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn chung
聞鐘

Tác giả: Viên Học thiền sư - 圓學禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 23:21

 

Nguyên tác

六識常昏終夜苦,
無明被覆久迷慵。
晝夜聞鐘開覺悟,
懶神靜卻得神通。

Phiên âm

Lục thức thường hôn chung dạ khổ,
Vô minh bị phú cửu mê dung.
Trú dạ văn chung khai giác ngộ,
Lãn thần tĩnh khước đắc thần thông.

Dịch nghĩa

Lục thức thường mờ tối, khổ sở thâu đêm,
[Vì bị] vô minh che lấp mà lâu nay mê lầm biếng nhác.
Đêm ngày nghe tiếng chuông, bừng tỉnh ngộ,
Thần lười rũ sạch, tinh thần được thông suốt.

Bản dịch của Hạt Cát

Sáu trần ám ảnh khổ đêm trường
Tối tăm che lấp mãi mơ mòng
Nghe chuông sớm tối lòng khai mở
Hết lười thì sẽ được thần thông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Học thiền sư » Văn chung