02/02/2023 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùi trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:03

 

Mùi trăng đã xoã khắp trời cao
Khách ngả hồn sang chết má đào
Những gió tơ vàng phe phẩy khẽ
Tâm hồn trỗi mộng với nôn nao.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mùi trăng