18/01/2021 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác (Khánh Tân thôn)

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 27/04/2013 09:37

 

Phiên âm

Phong nguyệt thê lương nhất tiểu trai
Kê thành viễn viễn động cơ hoài
Hộ hoà giã ngoại thuỳ xuy bối
Tịch vụ sùng biên tự nhiệt sài
Thiên đạo tư cung[1] thuỷ bất định
Nhân sinh như miện nhậm an bài[2]
Sơ dung bệnh tẩu tri hà dụng
Đãn mộ sừ qua thử vi giai[3]

Bản dịch của Trúc Khê

Gió giăng lạnh lẽo một đêm thơ
Eo óc gà thôn dạ ngẩn ngơ
Giữ lúa đồng khuya ai rúc ốc
Hun sương buồng vắng tớ gây lò
Như cung lẽ đạo trời xui vậy
Tựa bột con người số định xưa
Già yếu làm chi thân biếng nhác
Cuốc vườn vui với thú giồng dưa
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
[1] Lão Tử nói “Thiên chi đạo ký do cung hồ!” (Đạo giời như là cái cung giương chăng!), ý nói cái cung hễ giương thẳng rồi lại phải chùng.
[2] Dương Úc nói: Số người ta bởi giời định, cũng như bột bởi cái cối xay nó định.
[3] Thơ Hán: “Tích thì cố liệt hữu, Lão tác xử quan sĩ” (Khi xưa vốn là bậc phong hầu, Tuổi già về làm một kẻ giồng dưa). Bài thơ này ông làm khi ở vùng Sơn Tây ẩn lãnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác (Khánh Tân thôn)