05/02/2023 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác
村莊寒夜燃山木以自溫因作

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 09:37

 

Nguyên tác

風月凄涼一小齊,
雞聲遠遠動羈懷。
護禾野外誰吹貝,
辟霧床邊自爇柴。
天道似弓誰撥定,
人生如湎任安排。
疎慵病叟知何用,
但慕耡瓜此味佳。

Phiên âm

Phong nguyệt thê lương nhất tiểu trai,
Kê thanh viễn viễn động cơ hoài.
Hộ hoà dã ngoại thuỳ xuy bối,
Tịch vụ sàng biên tự nhiệt sài.
Thiên đạo tự cung[1] thuỳ bát định,
Nhân sinh như miện[2] nhậm an bài.
Sơ dung bệnh tẩu tri hà dụng,
Đãn mộ sừ qua[3], thử vị giai.

Bản dịch của Trúc Khê

Gió giăng lạnh lẽo một hiên thơ,
Eo óc gà thôn, dạ ngẩn ngơ.
Giữ lúa đồng khuya ai rúc ốc,
Hun sương buồng vắng tớ gây lò.
Như cung, lẽ đạo giời xui vậy,
Tựa bột, con người số định xưa.
Già yếu làm chi thân biếng nhác!
Cuốc vườn vui với thú giồng dưa.
Nguyên chú: “Khánh Tân thôn” 慶津村 (Ở thôn Khánh Tân).

Bài thơ này làm khi tác giả ở Sơn Tây ẩn lánh.

Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
[1] Lão Tử nói: “Thiên chi đạo kỳ do trương cung hồ” (Đạo trời là cái cung giương chăng), ý nói cung hễ giương thẳng rồi lại phải chùng.
[2] Dương Ức nói số người ta do trời định, cũng như bột bởi cái cối xay nó định.
[3] Do câu “Tích thời cố liệt hầu, Lão tác sừ qua sĩ” (Xưa vốn là bậc phong hầu, Khi già làm một kẻ trồng dưa).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác