29/06/2022 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Cực
南極

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 02:04

 

Nguyên tác

南極青山眾,
西江白谷分。
古城疏落木,
荒戍密寒雲。
歲月蛇常見,
風飆虎或聞。
近身皆鳥道,
殊俗自人群。
睥睨登哀柝,
矛弧照夕曛。
亂離多醉尉,
愁殺李將軍。

Phiên âm

Nam Cực thanh sơn chúng,
Tây giang bạch cốc phân.
Cổ thành sơ lạc mộc,
Hoang thú mật hàn vân.
Tuế nguyệt xà thường kiến,
Phong tiêu hổ hoặc văn.
Cận thân giai điểu đạo,
Thù tục tự nhân quần.
Bễ nghễ đăng ai thác,
Mâu hồ chiếu tịch huân.
Loạn ly đa tuý uý,
Sầu sát Lý tướng quân.

Dịch nghĩa

Ở vùng chót của miền nam có lắm núi xanh,
Sông tây chia cắt hang trắng.
Tại thành cổ, lá cây rụng lác đác,
Nơi đồn hoang mây lạnh phủ dầy.
Quanh năm tháng thường thấy rắn bò,
Qua cơn gió thoảng như nghe tiếng hổ gầm.
Bên cạnh mình toàn là con đường cheo leo,
Tục lệ có khác nhau vì loài người sống tụ lại một chỗ.
Mắt hau háu trông chừng khi lên chòi gõ mõ canh,
Mâu với dáo sáng choang trong ánh nắng chiều tà.
Đời loạn nên nhiều viên đội say rượu trong quân,
Tướng Lý Quảng cũng thấy buồn muốn chết.

Bản dịch của Phan Ngọc

Nam Cực núi xanh lắm
Thung lũng phía tây sông
Cây héo bên thành cổ
Mây lạnh che mịt mùng
Năm tháng quen nhìn rắn
Gió gào hổ gầm vang
Gần ta đường treo lượn
Tục lạ người khác phương
Lên thành mõ buồn nổi
Cờ ánh bóng tà dương
Loạn ly, uý say hỏi
Khiến Lý Quảng buồn thương
(Năm 766)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[] Lý Quảng 李廣 thời Hán đánh thắng Hung Nô nhiều trận, được tôn xưng là Phi tướng quân, sau theo phò đại tướng Vệ Thanh 軍衛, vì đi lạc đường bị bắt, cảm thấy nhục làm thân tù của người Phiên, nên cắn lưỡi mà chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nam Cực