23/01/2022 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em bỏ anh

Tác giả: Phạm Thành Tài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2018 22:12

 

Mai bỏ anh em về. Sao
Hoa thôi nở. Và áo nữa
Thôi bay. Nắng thôi đỏ… Lửa
Tàn thôi cháy bước xôn xao.
Nguồn: Phạm Thành Tài, Tình em còn đó, NXB Tổng hợp Sông Bé, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Tài » Em bỏ anh