23/10/2021 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú quý khúc
富貴曲

Tác giả: Trịnh Ngao - 鄭遨

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 06:27

 

Nguyên tác

美人梳洗時,
滿頭間珠翠。
豈知兩片雲,
戴卻數鄉稅。

Phiên âm

Mĩ nhân sơ tẩy thì,
Mãn đầu gian châu thuý.
Khởi tri lưỡng phiến vân,
Đái khước sổ hương thuế.

Dịch nghĩa

Người đẹp rửa mặt chải tóc
Trên đầu gài nhiều đồ trang sức bằng ngọc quý
Chỉ tính sơ qua ở hai bím tóc
Đã là đeo sưu thuế của mấy làng

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mỗi lần người đẹp điểm trang
Trên đầu, trâm ngọc, lược vàng lung linh
Chỉ riêng đôi bím tóc xinh
Đã đeo sưu thuế dân đinh mấy làng
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Ngao » Phú quý khúc