05/07/2022 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu từ kỳ 1
秋詞其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2014 14:09

 

Nguyên tác

自古逢秋悲寂寥,
我言秋日勝春朝。
晴空一鶴排雲上,
便引詩情到碧霄。

Phiên âm

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu,
Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu.
Tình không nhất hạc bài vân thượng,
Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu.

Dịch nghĩa

Xưa nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng,
Riêng tôi thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân.
Trên không trung tạnh ráo, một cánh hạc đang lướt gió đè mây,
Đưa thi hứng lên tới chín từng mây xanh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa đến nay mùa thu quạnh vắng
Theo tôi ngày thu thắng xuân mai
Không trung cánh hạc đè mây
Nhìn theo thi hứng cao tày trời xanh
Tác giả làm bài này trong khoảng thời gian bị biếm làm tư mã Lãng Châu (từ 805 đến 814).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thu từ kỳ 1