23/01/2021 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Sơn thừa lương

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:40

 

Phiên âm

Ðồ Sơn[1] chi đông viết Ðông Sơn,
Dao vọng sơn hình tự mã yên,
Cổ tự môn tòng lâm lộc xuất,
Giang Phi[2] động tại thạch bình gian,
Phiếm châu hữu khách ca minh nguyệt,
Cao ngận hà nhân tuý thạch bàn,
Sơn đỉnh bất tri tang hải biến,
Ngật nhiên chi trụ chướng cuồng lan.

Dịch nghĩa

Đồ Sơn phía đông gọi là Đông Sơn
Nhìn từ xa, dáng núi hình yên ngựa
Cổng chùa xưa theo suối rừng xuôi chảy
Động Giang Phi nằm ở vách đá treo
Nước mắt lưng tròng, bạn và khách ca trăng sáng
Rất buồn cười ai đó nằm say ở bàn đá
Trên đỉnh núi đâu hay biển dâu biến đổi
Vươn cao chót vót làm trụ chắn sóng cuồng.

Bản dịch của Nhất U

Ðông Ðồ Sơn núi gọi Ðông Sơn,
Yên ngựa hình non xa thoáng trông,
Cổ tự, cổng thiền rừng thấp thoáng,
Hang Giang cửa động đá mênh mông.
Thả thuyền khách hát trong trăng sáng
Nằm khểnh ai say giữa thạch bàn,
Non núi nào hay dâu biển mải,
Bên trời sừng sửng chắn cuồng phong.
[1] Tên núi và bãi biển nơi nghỉ mát nổi tiếng miền Bắc, nay thuộc Hải Phòng.
[2] Tên nữ thần sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đông Sơn thừa lương