22/01/2022 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gội

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/06/2008 02:07

 

Hạt chữ nảy mầm xanh luống tuổi
Mơ bạc đầu gội bướm bay xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Gội