03/08/2021 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (X)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 15:37

 

Nguyên tác

行時正好念彌陀,
一步還隨一佛過。
足下時時遊淨土,
心頭念念離娑婆。
傍華隨柳須回顧,
臨山登水莫放他。
等得阿儂生極樂,
十方來去任如何。

Phiên âm

Hành thời chính hảo niệm Di Đà,
Nhất bộ hoàn tuỳ nhất Phật qua.
Túc hạ thời thờ du Tịnh thổ,
Tâm đầu niệm niệm ly Sa bà.
Bàng hoa tuỳ liễu tu hồi cố,
Lâm sơn đăng thuỷ mạc phương tha.
Đẳng đắc a nùng sinh Cực Lạc,
Thập phương lai khứ nhậm như hà.

Bản dịch của (Không rõ)

Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà,
Một Phật tuỳ theo một bước qua.
Dưới gót hằng thời chơi Tịnh Độ,
Trong tâm mỗi niệm cách Ta Bà.
Dạo quanh hoa liễu nhưng thường nhớ,
Lên xuống non sông vẫn chẳng xa.
Đợi lúc vãng sinh về Cực Lạc,
Mười phương du ngoạn tự như mà!
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (X)