29/09/2022 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi thọ bôi từ kỳ 16
楊柳枝壽杯詞其十六

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 15:52

 

Nguyên tác

日暖津頭絮已飛,
看看還是送君歸。
莫言萬緒牽愁思,
緝取長繩系落暉。

Phiên âm

Nhật noãn tân đầu nhứ dĩ phi,
Khan khan hoàn thị tống quân quy.
Mạc ngôn vạn tự khiên sầu tứ,
Tập thủ trường thằng hệ lạc huy.

Dịch nghĩa

Nắng ấm áp, nơi đầu bến đò tơ liễu bay phất phơ,
Nhìn thấy liễu còn nhớ ra đang tiễn ông về.
Đừng nói vạn lời gợi sầu ly biệt,
Kẻo sẽ thành sợi dây dài buộc nắng chiều không tắt được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu bến đò phất phơ tơ liễu
Còn nhớ ra đang tiễn ông về
Đừng buồn tình tự nhiêu khê
Kẻo thành dây buộc nắng kia không tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Dương liễu chi thọ bôi từ kỳ 16