28/09/2022 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta đã kết lời nguyền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2015 08:31

 

Đôi ta đã kết lời nguyền,
Lên non em cũng lên dọi, xuống thuyền em cũng xuống theo.
Lên non em cũng lên theo,
Xuống thuyền em cũng ngồi leo mạn thuyền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta đã kết lời nguyền