01/03/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Châu mạn
楊州慢

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 02:54

 

Nguyên tác

淮左名都,
竹西佳處,
解鞍少住初程。
過春風十里,
盡薺麥青青。
自胡馬窺江去後,
廢池喬木,
猶厭言兵。
漸黃昏,
清角吹寒,
都在空城。

杜郎俊賞,
算而今重到須驚。
縱荳蔻詞工,
青樓好夢,
難賦深情。
二十四橋仍在,
波心蕩冷月無聲。
念橋邊紅藥,
年年知為誰生。

Phiên âm

Hoài tả[1] danh đô,
Trúc tây[2] giai xứ,
Giải yên thiểu trú sơ trình.
Quá xuân phong thập lý,
Tận tề mạch thanh thanh.
Tự Hồ mã khuy giang khứ hậu,
Phế trì kiều mộc,
Do yếm ngôn binh.
Tiệm hoàng hôn,
Thanh giốc xuy hàn,
Đô tại không thành.

Đỗ lang[3] tuấn thưởng,
Toán nhi kim trùng đáo tu kinh.
Túng đậu khấu từ công,
Thanh lâu hảo mộng,
Nan phú thâm tình.
Nhị thập tứ kiều nhưng tại,
Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh.
Niệm kiều biên Hồng Dược[4],
Niên niên tri vị thuỳ sinh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hoài tả danh đô
Trúc tây thắng địa
Cởi yên tạm nghỉ sơ trình
Gió xuân qua chục dặm
Đều rau lúa xanh xanh
Từ khi ngựa Hồ giày xéo rút
Trì hoang cây mọc
Ngán nói đao binh
Tới hoàng hôn
Rộn tiếng tù và
Đều ở không thành

Đỗ lang nhã hứng
Nếu bằng nay mà đến cũng kinh
Dù đậu khấu lời hay
Thanh lâu mộng đẹp
Khó tả thâm tình
Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng sông sóng gợn nguyệt chênh chênh
Kia bên cầu Thược Dược
Năm năm vẫn nở vô tình
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Tức Hoài Đông.
[2] Tức phía tây Trúc Lâm.
[3] Tức Đỗ Mục.
[4] Là thược dược đỏ, sách Dương Châu hoạ phường lục: “Ngô gia chuyên một tên là Hồng Dược kiều, xưa từng có 24 mỹ nhân ngồi thổi tiêu trên cầu này”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Dương Châu mạn