24/07/2024 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về kể chuyện

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/08/2021 06:56

 

Em về kể chuyện không đâu,
những đò không bến, những cầu không chân...
Những sông chết cạn dần dần,
đêm đêm ai gọi tiếng gần tiếng xa...
Lẽ nào là chính quê ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Em về kể chuyện