30/03/2023 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (II)

Tác giả: Vítězslav Nezval

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 06:46

 

Bản dịch của Thuý Toàn

Mong sao anh không còn biết chiến tranh
Tôi là kẻ cuối cùng đổ máu!
Từ trời cao tôi tìm đến với anh;
Dù tôi cháy, nhưng tự do đã tới!
(dịch từ bản tiếng Nga)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vítězslav Nezval » Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (II)