07/10/2022 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xã nhật
社日

Tác giả: Trương Diễn - 張演

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2008 10:40

 

Nguyên tác

鵝湖山下稻梁肥,
豚柵雞栖對掩扉。
桑柘影斜春社散,
家家扶得醉人歸。

Phiên âm

Nga Hồ sơn hạ đạo lương phì,
Đồn sách kê thê đối yểm phi.
Tang giá ảnh tà xuân xã tán,
Gia gia phù đắc tuý nhân quy.

Dịch nghĩa

Dưới chân núi Nga Hồ có đầy đủ lúa và nếp,
Chuồng lợn, chuồng gà đã đóng cửa.
Bóng dâu và chá in bóng chiều tà, lễ hội xuân ở xã đã tan,
Nhà nhà dìu đỡ người say rượu trở về nhà.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lũng Nga Hồ được mùa lúa nếp
Chuồng lợn gà kín mít cửa cài
Hội xuân tan lúc cuối ngày
Nhà nhà dìu đỡ người say trở về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Diễn » Xã nhật