29/06/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có hay không có tình yêu

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 17/03/2009 03:37

 

có hay không có tình yêu
nếu em bảo có tôi liều tin em
giả như em bảo không thèm
thì cho tôi nhé ăn xem có sầu
còn em bảo chả biết đâu
cầm tay tôi thử thật lâu rồi về

biết là thất nghiệp ê chề
kiếp sau tôi vẫn chọn nghề yêu em
(25.06.2004)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Có hay không có tình yêu