01/10/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Phu sơn
望夫山

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 09:07

 

Nguyên tác

化石山頭幾夕曛,
傷心無路更逢君。
天崖目斷年年月,
江上魂消暮暮雲。
青淚一般花露滴,
離情萬種草煙雰。
湘妃若識相思苦,
不惜哀絃寄予聞。

Phiên âm

Hoá thạch sơn đầu kỷ tịch huân,
Thương tâm vô lộ cánh phùng quân.
Thiên nhai mục đoạn niên niên nguyệt,
Giang thượng hồn tiêu mộ mộ vân.
Thanh lệ nhất ban hoa lộ trích,
Ly tình vạn chủng thảo yên phân.
Tương phi[1] nhược thức tương tư khổ,
Bất tích ai huyền ký dữ văn.

Dịch nghĩa

Đầu non hoá đá đã bao nhiêu tối sáng rồi,
Đau lòng không có đường gặp lại chàng lần thứ hai.
Năm năm mỏi mắt nhìn bóng trăng cuối trời,
Chiều chiều hồn tan theo những đám mây trên sông.
Móc đọng trong hoa nhỏ từng hàng lệ trong trẻo,
Khói vương trên cây cỏ nảy nở vạn mối tình biệt ly.
Nàng Tương Phi nếu biết được nỗi khổ của kẻ tương tư,
Chớ tiếc giây đàn não ruột, xin gửi đến cùng nghe.

Bản dịch của Quách Tấn

Hóa đá non cao chất tháng ngày
Gặp chàng biết có nẻo nào đây
Chân trời mắt mỏi năm năm nguyệt
Mặt sóng hồn tan lớp lớp mây
Sương đọng lòng hoa rơi giọt thảm
Khói vương sắc cỏ rối niềm tây
Tương phi ví biết tương tư khổ
Dây gởi sầu xin gởi gấm đây.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 115
[1] Nàng phi ở sông Tương, chỉ hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng, Nữ Anh khóc ở sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Vọng Phu sơn