27/06/2022 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại chơi Tuyết Sơn, lên Bảo Đài

Tác giả: Nguyễn Cao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2016 23:54

 

Năm trước năm nay lên Bảo Đài
Khắp chùa vẫn đó cỏ hoa tươi
Động ôm hồ tuyết còn đây chủ
Lối sạch rêu xanh bởi có người
Sớm tối tiều ca vin cội núi
Véo von chim hót lướt mây trời
Cảnh già phỏng được nhà đôi mái
Ở mãi làng tiên chẳng trở lui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cao » Lại chơi Tuyết Sơn, lên Bảo Đài