11/08/2022 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn Giáp
寒硤

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2010 02:04

 

Nguyên tác

行邁日悄悄,
山谷勢多端。
雲門轉絕岸,
積阻霾天寒。
寒硤不可度,
我實衣裳單。
況當仲冬交,
溯沿增波瀾。
野人尋煙語,
行子傍水餐。
此生免荷殳,
未敢辭路難。

Phiên âm

Hành mại nhật tiễu tiễu,
Sơn cốc thế đa đoan.
Vân môn chuyển tuyệt ngạn,
Tích trở mai thiên hàn.
Hàn Giáp bất khả độ,
Ngã thực y thường đơn.
Huống đương trọng đông giao,
Tố diên tăng ba lan.
Dã nhân tầm yên ngữ,
Hành tử bàng thuỷ xan.
Thử sinh miễn hà thù,
Vị cảm từ lộ nan.

Dịch nghĩa

Đi mãi, ngày âm thầm qua,
Hang núi có dạng hình khúc khuỷu.
Cửa mây dời tới bến tít mù xa,
Tích tụ lại làm cho khí trời lạnh.
Kẽm lạnh đã không thể vượt,
Ta lại manh áo đơn sơ.
Huống chi vào lúc giữa mùa đông,
Ngược dòng sóng gió càng thêm.
Dân quê tìm tới chỗ có lửa khói để nói chuyện,
Khách đường ngồi ăn ngay cạnh bờ nước.
Đời này tránh khỏi cảnh gươm dáo,
Nên chưa dám tránh né dù con đường khó khăn.

Bản dịch của Phan Ngọc

Đường đi gặp toàn điều buồn bã
Thung lũng non thế quá cheo leo
Cửa ra mây phủ vách cao
Mây dày tối mịt, trời sao lạnh lùng
Hàn Giáp này khôn mong vượt nổi
Mặc áo quần toàn loại mỏng không
Huống giờ chính giữa mùa đông
Cách nào đi ngược bờ bờ sông sóng gào
Người dân quê nói đâu trong khói
Kẻ đi đường ăn vội bên sông
Lính không, phu dịch cũng không
Dù đường vất vả dám mong chối từ
(Năm 759)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hàn Giáp